PRIJAVNI UPITNIK

1) OSOBNI PODACI
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
2) OBRAZOVANJE I VJEŠTINE
ZNANJE STRANOG JEZIKA
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
VOZAČKA DOZVOLA
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
ADR DOZVOLA
Invalid Input
Invalid Input
PUTOVNICA
Invalid Input
Invalid Input
3) VOZAČKO ISKUSTVO, POZNAVANJE VOZILA I RADA
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Pored svake vrste vozila navedite vrijeme koje ste proveli na radu sa tom vrstom vozila u svojoj karijeri
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Odaberite vrijednost za svaku stranu državu, sukladno učestalosti vožnje teškim teretnim vozilima u tim državama:
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Odaberite stupanj poznavanja tehnike na vozilima, za koji smatrate da odgovara Vašem stvarnom znanju
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
4) POVIJEST ZAPOSLENJA (zadnje prije sadašnjeg zaposlenja – OBAVEZNO )
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
5) ZDRAVLJE, SLOBODNO VRIJEME, NAVIKE I OSTALO
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

POPIS POTREBNIH DOKUMENATAPrilikom prijave vozača potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

1. Životopis ili ispunjen interni „prijavni upitnik“
2. preslik svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
3. ORIGINAL obrazac PK (porezna kartica)
4. Preslik uvjerenja o stečenoj kvalifikaciji (KV vozač motornog vozila)
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica)
6. preslik vozačke dozvole
7. preslik uvjerenja za COD 95 (ako nije upisan u vozačku dozvolu)
8. preslik kartice vozača (digitalna tahograf kartica)
9. Liječničko uvjerenje za radno mjesto profesionalnog vozača teretnih motornih vozila, ako je prekid rada bio duži od jednog mjeseca (ne starije od 6 mjeseci)
10.preslik ADR dozvole (ako posjeduje)
11.preslik kartice tekućeg računa ako ima i kartice zaštićenog računa
12.elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
13.uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariji od 6mj)
14.Obrazac eM-2P (Prijava o prestanku osiguranja na HZMO kod prijašnjeg poslodavca)
15.OIB (ako nije naveden u gore navedenim dokumentima)
16.JMBG (ako nije naveden u gore navedenim dokumentima)
17.Ime oca i majke
18.Mjesto i država rođenja

Potvrđujem da su svi navedeni podaci i informacije upisane u ovaj prijavni upitnik istiniti i točni.

Web by eSENTIO