Briga za okoliš

Sustav upravljanja zaštitom okoliša tvrtke KOS TRANSPORTI d.o.o. počiva na modernim principima održivog razvoja i načelima zaštite okoliša koji su sadržani u zahtjevima međunarodne norme ISO 14001 i nacionalnim propisima. Cjelovita zaštita okoliša je neizostavan dio naše poslovne politike i jedna od temeljnih odrednica u formiranju naših poslovnih procesa. Razlog za usklađivanje postojećeg sustava upravljanja okolišem sa zahtjevima međunarodne norme ISO 14001 prvenstveno je bio podizanje svijesti svih naših djelatnika o potrebi zaštite okoliša. Svjesni smo važnosti ljudskog utjecaja i brige za okoliš stoga neprestano ulažemo u smanjenje utjecaja našeg poslovanja na okoliš te brinemo o usklađenosti sa zakonima i propisima.

 

Veliku pažnju pridajemo:

  • korištenju kamiona sa motorom Euro 5 i 6 koji smanjuju emisiju štetnih plinova, pouzdaniji su i uz optimiziranu potrošnju imaju značajno smanjenje potrošnje goriva
  • upotrebi goriva sa smanjenom emisijom krutih čestica, ugljikovog dioksida (CO2), dušikovih oksida i ugljikovodika 
  • redovitom održavanju postojećeg i nabavom novog, modernog voznog parka
  • odvajanju i zbrinjavanju otpada i recikliranju
  • racionalnom korištenju sirovina, vode i energije 
  • suradnji s dobavljačima koji se odgovorno ponašaju prema okolišu

 

Web by eSENTIO